Số bị chia là gì? Cách phân biệt số bị chia và ví dụ thường gặp?

0
174
Số bị chia là gì? Cách phân biệt số bị chia và ví dụ thường gặp?

Nếu nhớ không nhầm chúng ta được học về số chia và số bị chia là số nào trong mái trường tiểu học. Bài viết này sieutonghop.com sẽ tổng hợp lại kiến thức chi tiết nhất.

1. Số bị chia là gì?

Trong toán học, “số bị chia” là số mà bạn đang chia cho một số khác trong một phép chia. Trong phép chia thông thường, có ba thành phần chính: số chia, số chia và kết quả.

Ví dụ: Trong phép chia 10 ÷ 2 = 5, số 10 là số bị chia, 2 là sô chia, và 5 là thương.

2. Cách phân biệt số bị chia

  • Số Bị Chia (Dividend): Đây là số lớn hơn mà bạn đang chia thành các phần nhỏ. Số này thường đặt ở bên trên hoặc phía trước dấu chia.
  • Số Chia (Divisor): Đây là số mà bạn sử dụng để chia số bị chia thành các phần nhỏ. Số này thường đặt ở bên dưới hoặc phía sau dấu chia.
  • Kết quả: Thương

3. Một số dạng toán ví dụ thường gặp về số bị chia?

Ví dụ 1:

Như hình bên dưới là 6 :2 = 3 thì 6 là số bị chia, 2 là số chia và 3 là thương

Ví dụ 2:

Bài toán: Trong một hộp có 50 viên kẹo, và bạn muốn chia đều chúng cho 5 người bạn của mình. Hỏi mỗi người sẽ nhận được bao nhiêu viên kẹo?

  • Số bị chia: 50 (số viên kẹo)
  • Số chia: 5 (số người)
  • Thương: 10 (mỗi người sẽ nhận được 10 viên kẹo)
Ví dụ 3:

Bài 2, trang 25, toán lớp 2 – tập 2, SGK Cánh Diều

Đáp án:

a) 16 : 2 = 8; hay 16 : 8 = 2.

b) 35 : 5 = 7; hay 35 : 7 = 5.