Không khí trong hóa học là gì?

0
2809
Không khí trong hóa học là gì?

Mục lục bài viết

1. Không khí là gì?

Không khí là lượng chất khí luôn bao quanh chúng ta, không khí không có màu, không mùi, không vị, đây là một yếu tố quyết định sự sống của con người cũng như toàn bộ sinh vật sống trên trái đất.

2. Công thức hoá học của không khí?

Không khí không có Nó ko có công thức hóa học, Nó gồm có nitơ (78,1% theo thể tích) và ôxy (20,9%), với một lượng nhỏ agon (0,9%), cacbon điôxít (dao động, khoảng 0,035%), hơi nước và một số chất khí khác. Cụ thể:

  • Khí Nitơ: N
  • Khí Oxi: O
  • Khí cacbon đioxit: CO
  • Khí Hiđro: H
  • Khí Flo: F
  • Khí Clo: Cl
  • Khí cacbon oxit: CO
  • Khí lưu huỳnh đioxit: SO
    …..v.v.v…..

3. Kết luận?

Như vậy qua bài viết này chúng ta có thể biết rằng: Không khí trong hóa học là gì? – chúc các bạn có những kiến thức thú vị.