Có bao nhiêu nguyên tố hóa học

0
1266

Trong lớp 8 trung học cơ sở chúng ta đã học về các nguyên tố hóa học rồi- và thứ chúng ta được học nhiều nhất và được đem cả vào lúc thi đó chính là “bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học”. Vậy tất cả có bao nhiêu nguyên tố hóa học? Sieutonghop sẽ cùng các bạn giải đáp nhé.

1. Nguyên tố hóa học là gì?

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

Cách biểu diễn nguyên tố: Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái đầu tiên trong tên Latinh nguyên tố đó, trong đó chữ cái đầu được viết ở dạng chữ in hoa, gọi là kí hiệu hóa học. VD: Nguyên tố hiđro được kí hiệu là H, nguyên tố natri là Na, …

2. Hiện nay có bao nhiêu nguyên tố hóa học?

Tính tới tháng 12 năm 2016, bảng tuần hoàn có 118 nguyên tố đã được xác nhận, bao gồm các nguyên tố từ 1 (hiđrô) tới 118 (oganesson) trong đó các nguyên tố 113, 115, 117 và 118 đã được tổng hợp trong phòng thí nghiệm và những tuyên bố tổng hợp thành công chúng đã được IUPAC chính thức công nhận lần lượt là nihoni (Nh), moscovi (Mc), tennessine (Ts), và oganesson (Og).

Các nguyên tố trong tự nhiên có trong lớp vỏ trái đất được phân chia như hình ảnh sau đây:

3. Ví dụ bài tập

Cho các nguyên tử với thành phần cấu tạo như sau:

  • – X (6n, 5p, 5e)
  • – Y (10n, 10p, 10e)
  • – Z (5n, 5p, 5e )
  • – T (11n, 11p. 11e)

Hỏi có bao nhiêu nguyên tố hóa học

Trả lời:

Có 3 nguyên tố hóa học vì số có 2 nguyên tử cùng số p (nguyên tử X,Z)

4. Kết luận

OK vậy là bài viết này mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về: “Có bao nhiêu nguyên tố hóa học” Chúc các bạn thành công