Lãi ròng là lãi gì? Công thức tính lãi ròng?

0
1094
loi-nhuan-rong-la-gi

 

Khi làm việc các công ty thuộc phòng marketing hoặc kinh doanh hoặc bạn đã và kinh doanh riêng thì việc tính lãi lỗ là điều rất quan trọng để đo lường hiệu quả của kinh doanh. Trong đó có lãi ròng là điều cực kỳ quan trọng – và bạn cần phải biết?

1. Lãi ròng là gì?

loi-nhuan-rong-la-gi

Lợi nhuận ròng tiếng anh gọi là Net profit. Bản chất lãi ròng (lợi nhuận ròng)là nó được tính bằng lợi nhuận gộp khi đã trừ đi các khoản chi phí bên ngoài như nhân công , quản lý, kho xưởng, thuế phải nộp của một doanh nghiệp.

2. Lãi ròng để làm gì?

Thực chất người ta tính lãi ròng là để thống kê được lợi nhuận của cá nhân hay doanh nghiệp kinh doanh có lợi nhuận không và tính được sự tăng trưởng của doanh nghiệp đó có tăng không hay là thua lỗ để có thể kiểm soát được và cải thiện hay thay đổi chiến lược kinh doanh và sắp xếp các lương thưởng cho người làm, nhân viên.

3. Công thức tính lợi nhuận của lãi ròng?

* Đối với doanh nghiệp:
Lợi nhuận ròng =  Tổng doanh thu của doanh nghiệp – (10% VAT + 30% chi phí hoạt động – 20% thuế TNDN
Giả sử: A = Tổng doanh thu của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.
B = 10% VAT của doanh nghiệp phải chịu thuế GTGT= 10%A= 0,1A
C = 30% các mức chi phí hoạt động doanh nghiệp phải chi = 30% A = 0,3A
D = lợi nhuận mức 1 sau khi trừ chi phí hoạt động của thuế VAT
=> Lợi nhuận mức 1 sau khi trừ chi phí hoạt động của thuế VAT là D = A – (B+C) = A-(0.1A+0.3A)=0.6A

* Đối với cá nhân:

Công thức tính lợi nhuận ròng (lãi ròng) như sau : Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận tổng – các khoản chi phí quản lý, và bán hàng… – và các loại thuế phải nộp Chú thích : – Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần (tiếng anh còn gọi là net sales) – Giá vốn hàng bán (tên tiếng anh gọi là cost of good sold).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here