Lần thứ n nghĩa là gì?

0
2631
Lần thứ n nghĩa là gì?

Mục lục bài viết

1. Nghĩa của từ “lần thứ N”?

lần thứ N bạn có thể hiểu là “quá nhiều – không đếm xuể”. Số N trong toán học là một dãy số tự nhiên không giới hạn kéo dài mãi mãi.

2. Lần thứ N hay được sử dụng trong trường hợp nào?

  • “đây là lần thứ N tao nói với mày”
  • “lần thứ N chia tay”
  • “lần thứ N điểm kém”

ĐÓ qua 3 ví dụ bên trên bạn có thể thấy lần thứ N thường hay được sử dụng trong cuộc sống rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Nhưng nói chung là nói về cảm giác chán nản khi phải nhắc đi nhắc lại quá nhiều về 1 vấn đề gì đó.