Good grief là gì? Các ví dụ sử dụng với Good grief

0
766
Good grief là gì? Các ví dụ sử dụng với Good grief

 

1. Nghĩa của từ Good grief là gì?

Good grief được hiểu theo nghĩa tiếng Việt nghĩa là:Không thể tin đượcgây sốc, một cái gì đó khó tưởng tượng mặc dù dường như xảy ra trên cơ sở có khả năng định kỳ.

2. Các nghĩa khác của từ Good grief?

* Good grief có nghĩa là?
Charlie Brown, Linus, Lucy và thậm chí có thể là câu cảm thán yêu thích của Pig Pen để thể hiện sự thất vọng.

3. Ví dụ sử dụng của từ Good grief?

 • Good grief!

  Tức thật !

 • Good grief, you missed by a mile”, shouted Helen.

  Helen la to: “Chết rồi! bạn đã bắn trật lất”.

 • Good grief! That’s the most extraordinary thing I’ve ever seen.

  Trời đất! Đó là điều tuyệt vời nhất tôi được thấy từ trước tới nay.

 • Good grief! You’re not going our dressed like that, are you?

  Trời ơi! Định ăn mặc thế này đi chơi đấy hả?

 • Good grief! You ‘re not going our dressed like that, are you?

  Trời ơi! Định ăn mặc thế này đi chơi đấy hả?

 • Good grief, George! You have to be out of your head!

  Trời đất ơi là George! Sao bạn ngu ngốc quá vậy!

 • I hear a good grief.

  Tôi nghe thấy tiếng kêu vì hoảng sợ.

 • “Peter brought a dead mouse home yesterday”. “Good grief! Whatever will he get up to next?”

  “Hôm qua Peter đã mang một con chuột chết về nhà!”.”Kinh chưa! Nó sẽ làm tiếp chuyện gì nữa đây?”

 • “Peter brought a dead mouse home yesterday”.”Good grief! Whatever will he get up to next?”

  “Hôm qua Peter đã mang một con chuột chết về nhà!”. “Kinh chưa! Nó sẽ làm tiếp chuyện gì nữa đây?”

 • Good grief! Why is that cock crowing in the middle of the night?

  Trời đất! Gà trống sao mà gáy nửa đêm?

 • “The doctor says she’s got HIV.” “Good grief!”

  “Bác sĩ nói cô ấy bị nhiễm HIV”.”Trời đất!”

 • “The doctor says she’s got HIV.””Good grief!”

  “Bác sĩ nói cô ấy bị nhiễm HIV”. “Trời đất!”

 • Good grief! That’s the most extraordinary thing I’ ve ever seen.

  Trời đất! Đó là điều tuyệt vời nhất tôi được thấy từ trước tới nay.

 • Good grief.

  Tuyệt vời.

 • Good grief, Salouha!

  Đẹp quá, Salouha!

 • Good grief!

  Ghế quá!

 • Good grief, you think I’d tell you chaps?

  Cậu bé khốn khổ, cậu nghĩ tôi sẽ nói với cậu sao?

 • Good grief, woman, your skills in the art of matchmaking are positively occult. Though I don’t think, Mama, you can take credit for making it rain.

  Đáng tiếc, bà có thể làm một bà mai tốt đấy Mặc dù con không nghĩ vậy, nhưng mẹ có thể tạo ra mưa đấy!

Đáng tiếc, bà có thể làm một bà mai tốt đấy Mặc dù con không nghĩ vậy,
nhưng mẹ có thể tạo ra mưa đấy!