Lửa trong hóa học gọi là gì?

0
191
Lửa trong hóa học gọi là gì?

Kiến thức về lửa này quả thật rất ít nơi định nghĩa chính xác và nó hơi trừu tượng so với các khái niệm khác.

Và hồi học vật lý cấp 2, thầy vật lý có hỏi cả lớp rằng: “Tại sao lửa lại nóng” – và câu hỏi đó cả lớp cũng suy nghĩ rất lâu và có nhiều đáp án khác nhau. Nhưng câu trả lời được thầy trả lời và cả lớp đồng tình đó là: “Vì bản thân lửa đã mang sẵn nhiệt độ. Và vì có nhiệt độ nên lửa nóng.”

1. Lửa là gì?

Lửa là một dạng của năng lượng và một quá trình phản ứng hóa học đặc biệt. Nó xuất hiện khi một chất (gọi là chất cháy hoặc nhiên liệu) tương tác với oxi (thường là từ không khí) ở điều kiện nhiệt độ đủ cao, tạo ra một quá trình oxi hóa. Quá trình oxi hóa thường giải phóng nhiệt và có thể sinh ra ánh sáng, tạo nên hiện tượng gọi là lửa.

Công thức cơ bản của một quá trình cháy có thể được mô tả như sau:

Nhiên liệu+Oxi+Nhiệt độ→Lửa

Ở mức độ cơ bản, lửa có thể được giải thích bằng tam giác lửa, bao gồm ba yếu tố quan trọng: chất cháy, oxi, và nhiệt độ. Nếu bất kỳ yếu tố nào trong tam giác lửa bị loại bỏ, quá trình cháy không thể xảy ra hoặc sẽ dừng lại.

2. Lửa trong hóa học gọi là gì?

Trước hết ta có thể xem 1 ví dụ trước: Điều kiện cần để lửa xảy ra được mô tả bởi công thức hóa học cơ bản sau đây:

Chất cháy + Oxi + Nhiệt độ ≥ Nhiệt độ cháy

Ví dụ, trong trường hợp cháy của gỗ:

C6H12O6 (Glucose) + 6O2 (Oxi) + Nhiệt độ ≥ Nhiệt độ cháy

OK vậy Trong hóa học, “lửa” được gọi là một quá trình phản ứng hóa học có hiện tượng sinh nhiệt và sáng cháy. Lửa thường là kết quả của sự oxi hóa của một chất hữu cơ hoặc không hữu cơ trong môi trường có oxi (thường là không khí). Quá trình này liên quan đến sự tỏa nhiệt và phát sáng do các phản ứng hóa học giữa chất cháy và oxi.

3. Vậy lửa là vật chất gì?

Lửa thực tế không phải là dạng rắn, lỏng hay khí hay dạng năng lượng thông thường, nó là quá trình oxy hóa nhanh chóng của một vật liệu trong phản ứng hóa học tỏa nhiệt, giải phóng ra nhiệt, ánh sáng, và các sản phẩm phản ứng khác.