o là gì trong tiếng anh?

0
611
o là gì trong tiếng anh?

Mục lục bài viết

1. O là gì trong tiếng Anh?

O trong tiếng anh là một từ được viết tắt của Object – Có nghĩa là đối tượng. Object là một khách thể (tân ngữ) trong câu, nó có thể được xem như là người hoặc vật được cái gì đó tác động vào. Hoặc được tình cảm nào đó hướng đến.

Công thức của câu: S + V + Object (O) + adv

Ex: She has an orb. (Cô ấy có một quả cầu – an orb là Object).

Subject là gì?

Từ Nghĩa Viết tắt
Subject Chủ ngữ, chủ thể S

Chủ thể/chủ ngữ thường đứng ở đầu câu. Nó có thể là danh từ, đại từ hoặc cả một cụm từ. Chủ ngữ chính là trung tâm của câu.

Ex: She is very kind.

2. Cách phát phâm O trong tiếng Anh?

Trong tiếng Anh, chữ O có đến 8 cách phát âm khác nhau đó là /ɑː/, /əʊ/, /u:/, /ʌ/, /ʊ/, /ɔː/, /ɜ:/ và /ə/. Đây cũng là nguyên âm hết sức phức tạp, vì vậy bạn nên chú ý để nắm được cách đọc và phát âm cho đúng nhé.

Chữ O thường được đọc là /ɑː/, đặc biệt khi nó đứng trước chữ T.

Cách phát âm /ɑː/: Mở miệng nói chữ A như tiếng Việt nhưng vị trí miệng đó bạn hãy phát âm chữ O tiếng Việt ra. Đây là mẹo để phát âm âm /ɑː/ này cho các bạn mới học tiếng Anh, hoặc không phân biệt nổi cách phát âm âm /ɑː/ này.

  • cot /kɑːt/ (n) giường cũi của trẻ con
  • golf /ɡɑːlf/ (n) môn đánh gôn
  • hot /hɑːt/ (adj) nóng
  • job /dʒɑːb/ (n) nghề nghiệp
  • lottery /ˈlɑːtəri/ (n) xổ số
  • mockery /ˈmɑːkəri/ (adv) sự chế nhạo
  • not /nɑːt/ (adv) không
  • pot /pɑːt/ (n) cái nồi
  • rock /rɑːk/ (n) loại nhạc rock
  • slot /slɑːt/ (n) vị trí.

>>> Xem thêm: Mấy giờ rồi trong tiếng anh đọc là gì?