Put up with nghĩa là gì? Cấu trúc của từ Put up with

1
804
Put up with nghĩa là gì? Cấu trúc của từ Put up with

Mục lục bài viết

1.Put up with nghĩa là gì?

Put up with là một từ tiếng Anh có nghĩa là “Chịu đựng”

 • Cách phát âm: /pʊt ʌp wɪð/
 • Loại từ: cụm động từ

2. Ví dụ về Put up with?

Put up with trong tiếng Anh
Put up with trong tiếng Anh

Put up to: Khuyến khích ai đó làm việc gì

 • I put up to you to take extra classes in English because English is so important in the end of semester transcripts.
 • Tôi khuyên bạn nên đi học thêm tiếng Anh vì tiếng Anh rất quan trọng trong bảng điểm cuối học kỳ.
 • He put up to me to cheer up everything and it will be over.
 • Anh ấy khuyên tôi nên vui lên mọi thứ và mọi chuyện sẽ kết thúc.

Put up: Cho phép ai đó ở lại nhà bạn trong 1 đêm hay vài ngày

 • I can put up you stay at my house for a few days just comfortably, my house is very hospitable.
 • Tôi có thể cho bạn ở lại nhà tôi vài ngày cho thoải mái, nhà tôi rất hiếu khách.
 • He put up me to stay for one night as it was raining heavily today.
 • Anh ấy đã cho tôi ở lại một đêm vì hôm nay trời mưa rất to.

Put up a tent: dựng 1 cái lều

 • We’re going to put up a tent for the camp tonight, which will probably be a lot of fun.
 • Tối nay chúng ta sẽ dựng lều cắm trại, có lẽ sẽ rất vui.
 • Our family will have a picnic tomorrow, my dad will put up a tent because we will stay.
 • Gia đình chúng tôi sẽ có một buổi dã ngoại vào ngày mai, bố tôi sẽ dựng một cái lều vì chúng tôi sẽ ở lại.

1 COMMENT

Comments are closed.