p/e cách tính?

0
654
p/e cách tính?

Để tính p/e ta có thể áp dụng như sau:

Tỷ số P/E được tính bằng cách lấy giá thị trường bình quân của cổ phiếu do doanh nghiệp phát hành trong một kỳ nhất định chia cho thu nhập bình quân trên một cổ phần mà doanh nghiệp phải trả cho nhà đầu tư trong kỳ đó.

1. Chỉ số PE – P/E là gì?

Chỉ số P/E là viết tắt của Price to Earning Ratio (PER), một số tên gọi khác như tỷ số P/E, Hệ số P/E; Chỉ số P/E là một trong những công cụ để định giá cổ phiếu khi đầu tư chứng khoán Chỉ số P/E chính bằng số năm mà nhà đầu tư hòa vốn khi đầu tư vào doanh nghiệp, nếu lợi nhuận không đổi. Nhà đầu tư nổi tiếng coi trọng chỉ số P/E là John Neff…

2. Công thức tính chỉ số PE – P/E

Tỷ số P/E = Giá thị trường một cổ phiếu
Thu nhập bình quân trên một cổ phần

Vì:

Thu nhập bình quân trên một cổ phần = Tổng thu nhập trong kỳ
Tổng số cổ phần

Nên cũng có thể tính tỷ số P/E theo cách sau:

Tỷ số P/E = Tổng giá trị thị trường các cổ phiếu
Tổng thu nhập trong kỳ

3. Ví dụ về cách tính của P/E:

Công thức tính tỷ lệ P/E cho bất kỳ cổ phiếunào rất đơn giản: giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu chia cho thu nhập trên mỗicổ phiếu (EPS). Điều này được biểu diễn dưới dạng phương trình (Price / EPS),trong đó P là giá thị trường và EPS là thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Vídụ, 31/12/ 2017, Tập đoàn Bank of America (BAC) đã kết thúc năm với các chỉ số:

EPS= 1,56 đô la

Giá= $ 29,52

Tỷ lệ P/E của Bank of America (BAC) là:

P/E=$29,52 / $ 1,56 = 18,92

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here