Đại lượng toán học là gì?

2
2254
Đại lượng toán học là gì?

Giống với Equation trong toán học – Đại lượng toán học cũng khá tương tự vì chúng cũng là một phần trong toán học trong những năm tiểu học của chúng ta rồi. Hãy cùng tìm hiểu xem chúng có những gì đặc biệt nhé.

1. Đại lượng trong toán học là gì?

Đại lượng trong toán học lớp 4 , 5 chúng ta từng học bao gồm:

Lớp 4
a. Độ dài
– Độ dài đêcamet
– Hectômét – Bảng đơn vị đo độ dài.
– Chu vi hình chữ nhật, hình vuông.
b. Diện tích.
– Xentimet vuông, đêximet vuông, milimet vuông, mét vuông. Diện tích
hình chữ nhật, diện tích hình vuông.
c. Khối lượng.
– Yến, Tạ, Tấn.
– Đềcagam, hectogram.
d. Thời gian.
– Đo thời gian – Giây, thế kỷ.
– Ôn tập đo thời gian.
Lớp 5.
a. Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài, bảng đơn vị đo khối lượng.
b. Diện tích.
– Bổ sung các đơn vị diện tích: damvuông, kmvuông, mmvuông và ha.
– Bảng đơn vị đo diện tích
– Thực hành chuyển đổi giữa các đơn vị đo thông dụng
c. Thể tích.
– Giới thiệu khái niệm thể tích. Một số đo thể tích: Mét khối, đê- xi-
met khối, xăng- ti- mét khối.
Thể tích hình lập phương, thể tích hình hộp chữ nhật.
– Khối lượng.
– Đềcagam, hectogram.
– Chuyển đổi đơn vị khối lượng về dạng thập phân.
d. Thời gian.
– Bảng đơn vị đo thời gian.
– Các phép toán về số đo thời gian.
– Các phép toán về chuyển động vận tốc
– Quãng đường.

2. Ví dụ về đại lượng?

Bài 1: Tính các đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4 giờ = ? phút

c) 15 năm – 126 tháng = ? tháng

d) 5 tấn 7kg x 20 kg = ? kg

Bài 2: Một con gà nặng 3700g, một túi thịt nặng 350g và một bó rau nặng 700g. Hỏi gà, thịt và rau nặng bao nhiêu gam?

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here