undergraduate là gì?

0
945
undergraduate là gì?

 

Theo tiếng anh Undergraduate có nghĩa là ám chỉ những sinh viên đại học nhưng chưa tốt nghiệp, chương trình giảng dạy bậc cử nhân hoặc sinh viên lớp cuối, năm cuối. Ngoài ra undergrate còn còn có thể được sử dụng trong trường hợp mới bắt đầu làm việc hoặc sinh viên mới.

1. Những ý nghĩa trái ngược của từ Undergraduate:

Trái ngược với Undergraduate thì là Bachelor phải đi kèm thêm 1 từ nữa thì mới có nghĩa, ví dụ như:
– Bachelor man (người đàn ông độc thân);
– Bachelor degree = bằng cử nhân. Căn bản có 2 loại bằng cử nhân Bachelor of Art (BA) và bachelor of science (BS). Bằng BA được cấp cho sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc các ngành khoa học tự nhiên, kinh tế, thương mại và khoa học xã hội. Bằng BS cấp cho các ngành thuộc khoa học kỹ thuật. Tùy theo các chuyên ngành sẽ có thêm như BS Cs (bachelor of Science in Computer Science), BSE (bachelor of Science in Engineering). Tựu chung chỉ là tên gọi của bằng cử nhân đại học.

– Undergraduate chỉ chung là sinh viên đại học chưa tốt nghiệp, chương trình giảng dạy bậc cử nhân. Undergraduate’s degree là bằng cử nhân.

– Master Degree là bằng cao học hay còn gọi là bằng thạc sĩ. Cũng như bachelor degree có 2 loại MA và MS. Sinh viên có bằng BA hoặc BS tiếp tục học thêm 1 – 2 năm nữa, thì sẽ được cấp bằng này.
– PhD (Doctor of Philosophy) doctorate degree = bằng tiến sĩ. Nghiên cứu sinh sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, thì được cấp hàm vị này. Và trong giao tiếp họ sẽ được người ta gọi kèm theo tên là Doctor (tiến sĩ).
– Trong y khoa không gọi là tiến sĩ mà gọi là bác sĩ hay nha sĩ MD (Medical Doctor), DD (Doctor of Dentistry)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here