Slope trong toán học là gì?

1
1465
Slope trong toán học là gì?

Mục lục bài viết

1. Slope trong toán học là gì?

Thông thường slove được định nghĩa là: “độ dốc, độ nghiêng” nhưng trong toán học slope các bạn có thể được hiểu là độ dốc của đường.

* Công thức tính slope:

2. Ví dụ:

Độ dốc từ biểu đồ: Dưới đây sẽ có đồ thị của một đường và được yêu cầu tìm độ dốc của nó.

Đường dường như đi qua các điểm

Nói cách khác, cứ ba đơn vị chúng ta di chuyển theo chiều dọc xuống dòng

>>> Intercept trong toán học là gì?

1 COMMENT

Comments are closed.