“Bắt chước” hay “bắt trước” mới đúng chính tả

0
576
"Bắt chước" hay "bắt trước" mới đúng chính tả

 

1. Bắt chước là gì?

Như vậy bắt chước là động từ dùng để chỉ một hành động làm theo, học theo cách làm của 1 người hay một đối tượng sự vật nào đó.

2. Ví dụ về bắt chước?

  • Khỉ bắt chước hành động của người => Đúng
  • Không nên bắt chước người khác => Đúng
  • Người hay bắt trước bạn => Sai (Đáp án đúng là: Người hay bắt chước bạn)
  • Khi người khác bắt chước mình => Đúng
  • Bắt trước thử thách trên tiktok => Sai (Đáp án đúng là: Bắt chước thử thách trên tiktok)
  • Chú chuột Hamster bắt chước theo tiếng nói của bé => Đúng
  • Đồ chơi bắt chiếc tiếng người => Sai (Đáp án đúng là: Đồ chơi bắt chước tiếng người)
  • Khi bạn bắt trước trẻ => Sai (Đáp án đúng là: Khi bạn bắt chước trẻ)
  • Khi bé thích bắt chước người lớn => Đúng
  • Bài thể dục bắt chước của gấu trúc => Đúng

3. Vậy “Bắt chước” hay “bắt trước” mới đúng chính tả?

Sau những phân tích chi tiết ở trên chúng ta có thể khẳng định bắt chước là từ viết đúng chính tả. Đây là từ đúng nhất để diễn tả một hành động làm theo và giống những hành động trước đó.