LCD trong toán học là gì?

0
460

Mục lục bài viết

1. LCD trong toán học nghĩa là gì?

LCD trong toán học là viết tắt của “least common denominator” dùng trong toán học có nghĩa: Bội số chung nhỏ nhất của các mẫu số của một tập hợp các phần phân đoạn:
Ví dụ: Các mẫu số chung nhỏ nhất của 1/3 và 1/4 là 12

*  Mẫu số chung nhỏ nhất (LCD) đề cập đến số nhỏ nhất là mẫu số chung cho một tập hợp các phân số nhất định. Đối với  phép cộng , phép trừ phân số và phép so sánh hai hay nhiều phân số, các phân số đã cho cần có mẫu số chung.

* Vậy mẫu số chung nhỏ nhất (LCD) là gì?

Mẫu số chung nhỏ nhất là số nhỏ nhất trong tất cả các bội chung của mẫu số khi cho 2 phân số trở lên. Hãy cộng hai phân số.

= 29 + 34

Vì việc cộng chúng sẽ khó khăn vì mẫu số không giống nhau, do đó chúng ta cần tìm một số chung để đơn giản hóa nó. Đối với điều này, liệt kê bội số của số 9 và 4 trong một bảng. Bội chung nhỏ nhất đầu tiên sẽ là mẫu số chung nhỏ nhất của các phân số đã cho.Ở đây, bội chung nhỏ nhất của 9 và 4 là 36. Do đó, biểu thức có thể được viết là:

= 29 + 34 = 29 x 44 + 34 x 99

= 836 + 2736

>>   fwb là gì? Tìm hiểu về Friend with benefit

= 29 x 44 + 34 x 99

= 3536

>> Liên hợp trong toán học là gì?

>> Slope trong toán học là gì?

2. LCD trong các lĩnh vực khác nghĩa là gì?

LCD phổ biến hơn trong lĩnh vực điện tử. LCD : Liquid Crystal Display : Màn hình tinh thể lỏng – là loại thiết bị phẳng, cho hình ảnh sáng, chân thật và tiết kiệm năng lượng. Hầu hết các màn hình của các thiết bị như máy tính, tivi,…hiện nay đều là màn hình tinh thể lỏng.

>> Lim trong toán học là gì?