Tia trong toán học là gì?

0
290
Tia trong toán học là gì?

Trong lớp 6 chúng ta đã học về Tia trong môn toán học rồi- bài viết này sieutonghop sẽ giúp các bạn tìm hiểu lại kiến thức này nhé.

1. Tia trong toán học là gì?

Tia trong toán học:

Hình gồm một điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi O là một tia gốc O. Khi viết(đọc) tên một tia, phải đọc hay viết tên gốc trước.

ngoài ra:

Hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau

Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành một đường thẳng xy gọi là hai tia đối nhau.
– Mỗi điểm trên đường thẳng là góc chung của hai tia đối nhau.

Hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau
Hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau

Hai tia trùng nhau có cùng gốc và có một điểm chung khác gốc. Ví dụ: Điểm A thuộc tia Ox thì hai tia Ox và OA trùng nhau.

Xét ba điểm O, A, B

a) Nếu hai tia OA, OB đối nhau thì điểm O nằm giữa A và B.
b) Ngược lại nếu O nằm giữa A và B thì:

– Hai tia OA, OB đối nhau.
– Hai tia OA, OB trùng nhau.

2. Kết luận:

Ok trên đây là “Tia trong toán học là gì?” hi vọng bạn sẽ có các kiến thức thú vị. >> P là gì trong toán học?

>>   Quỹ tích là gì? Bài tập ví dụ về quỹ tích lớp 9?