S là gì trong hóa học? Công thức tính S trong hoá học?

1
359
S là gì trong hóa học? Công thức tính S trong hoá học?

 

1. S là gì trong hóa học?

S trong hoá học thường được ký hiệu cho LƯU HUỲNH (Sulfur, lưu hoàng hay diêm sinh) là một nguyên tố hóa học có số nguyên tử là 16 và được biểu diễn trong bảng tuần hoàn với ký hiệu “S”.

Chi tiết tham khảo tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_hu%E1%BB%B3nh

* Một số đặc tính của Lưu HUỲNH:
Tính chất vật lý:
 • Lưu huỳnh là một nguyên tố chalcogen và tồn tại dưới dạng nguyên tố chất rắn ở điều kiện phổ biến.
 • Ở nhiệt độ phòng, lưu huỳnh tồn tại dưới dạng phân tử  , màu vàng hình lập phương.

Tính chất hoá học:

 • Lưu huỳnh thường tham gia vào nhiều phản ứng hóa học, bao gồm hình thành các hợp chất như sulfide và sulfate.
 • Nó có khả năng oxi hóa và khử trong nhiều điều kiện hóa học.

Ứng dụng:

 • Lưu huỳnh được sử dụng trong việc sản xuất nhiều sản phẩm hóa học, bao gồm axit sulfuric và sulfat.
 • Nó cũng được sử dụng trong ngành công nghiệp chế biến thức ăn và trong sản xuất phân bón.

2. Công thức tính S trong hoá học?

Trong hoá học thì thường được dùng để tính khối lượng mol () của một chất trong hóa học, với công thức:

Trong đó:

 • là khối lượng mol (mol),
 • là khối lượng của chất (gram),
 • là khối lượng mol (g/mol), còn được gọi là trọng lượng mol, là khối lượng của một mol chất.

Ví dụ:

Nếu bạn có một mẫu chất lưu huỳnh (S) có khối lượng là 32 gram và khối lượng mol của lưu huỳnh là khoảng 32 g/mol, thì bạn có thể tính được khối lượng mol như sau:

Ok vậy là mẫu chất lưu huỳnh đó có khối lượng mol là 1 mol.

>> Mol là gì lớp 8?

3. Những kí hiệu S trong các lĩnh vực khác?

– Chữ S là gì ?
S, s là chữ thứ 19 trong phần nhiều chữ cái dựa trên Latinh và là chữ thứ 23 trong bảng chữ cái tiếng Việt.
– Trong hệ đo lường quốc tế:

 • s là ký hiệu cho giây.
 • S là ký hiệu cho siemens.

Trong hóa sinh học: S là biểu tượng cho serine.
Trong sinh học: S là ký hiệu của Entropy
Trong hóa học: S là ký hiệu cho nguyên tố lưu huỳnh
Trong vật lý: S là ký hiệu cho proton hoặc quãng đường: >> S là gì trong vật lý 8
Trong toán học: S thường dùng để chỉ một tổng số. >> S là gì trong toán học?