Tiếng là gì? từ là gì? Tiếng, từ?

0
3307
tiếng là gì? từ là gì? Tiếng, từ?

Mục lục bài viết

1. Tiếng là gì?

Hiểu đơn giản: tiếng là đơn vị để cấu tạo nên từ – từ là đơn vị để cấu tạo nên câu. Ví dụ một từ có thể có 1 hoặc nhiều tiếng tạo thành.
Ví dụ: Quả chôm chôm : có 2 từ là quả và chôm chôm (vì một mình tiếng chôm chưa đủ để làm rõ nghĩa của loại trái này nên cần có 2 tiếng tạo thành từ “chôm chôm”).

2. Từ là gì?

Từ, nghĩa của từ là nội dung tinh thần mà từ biểu hiện, nó được hình thành do sự kết hợp và tác động của nhiều nhân tố. Trong số đó có những nhân tố nằm ngoài ngôn ngữ và những nhân tố nằm trong ngôn ngữ. Nhân tố ngoài ngôn ngữ như: sự vật, hiện tượng trong thực tế khách quan, tư duy và người sử dụng. Nhân tố trong ngôn ngữ như: chức năng tín hiệu học, hệ thống (cấu trúc) của ngôn ngữ.

3. Đơn vị cấu tạo của từ

Đơn vị cơ sở để cấu tạo từ tiếng Việt là các tiếng, cái mà ngữ âm học vẫn gọi là các âm tiết.Mặc dù nguyên tắc phổ biến là các từ được cấu tạo từ các hình vị, nhưng hình vị trong các ngôn ngữ khác nhau có thể không như nhau.

Tiếng của tiếng Việt có giá trị tương đương như hình vị trong các ngôn ngữ khác, và người ta cũng gọi chúng là các hình tiết(morphemesyllable) – âm tiết có giá trị hình thái học.

>>> Tính từ là gì?

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here