Tư cách pháp nhân là gì? Tư cách pháp nhân tiếng anh?

0
704
Tư cách pháp nhân là gì

 

1. Tư cách pháp nhân là gì?

Tư cách pháp nhân là tư cách pháp lý được Nhà nước công nhận cho một tổ chức (nhóm người) có khả năng tồn tại, hoạt động độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tổ chức được gọi là pháp nhân là “con người” trên phương diện pháp lý chứ không phải con người thực thể.

Tổ chức có tư cách pháp nhân

Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật
  • Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ
  • Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình
  • Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập

2. Tư cách pháp nhân tiếng anh là gì?

Trong tiếng Anh tư cách pháp nhân được đọc là: Legal status

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here