a là gì trong vật lý?

2
5208
a là gì trong vật lý?

Mục lục bài viết

1. Công thức a trong vật lý là gì?

Nhìn vào bảng công thức Đại Lượng trên ta có thể dễ dàng thấy a là đại lượng Gia tốc đơn vị là m/s. Nên nhớ kí hiệu a với A là hoàn toàn khác nhau nhé.

2. Công thức tính gia tốc a tổng quát:

Công thức tính gia tốc tổng quát như sau:

Công thức tính gia tốc

trong đó:

Công thức tính gia tốclà vận tốc tức thời tại một thời điểm t

gia-toclà vận tốc tại thời điểm :

>>> Gia tốc là đại lượng thường gặp trong vật lý mô tả sự biến đổi vận tốc theo thời gian. Gia tốc là đại lượng có hướng (giống với vận tốc), hay còn gọi là đại lượng vectơ. Đơn vị của gia tốc thường là độ dài chia cho bình phương thời gian. Đơn vị chuẩn thường được sử dụng là: m/s² (mét trên giây bình)

3. Kết luận:

OK vậy là mình đã giới thiệu cụ thể về :”a là gì trong vật lý?” rồi chúc các bạn có những kiến thức thú vị.

>>> p là gì trong vật lý?