p là gì trong vật lý? Công thức tính p

5
3277
p là gì trong vật lý? Công thức tính p

Nếu mình nhớ không nhầm thì kiến thức p là gì trong vật lý đã được học ở lớp 8. Mà cũng lâu lâu rồi mình không nhớ rõ nữa, hình như hôm đó học tối lại còn mất điện nên kiến thức này hổng rồi. ::)))

1. P trong vật lý là gì?

p trong vật lý hay còn gọi là Áp suất: Là độ lớn của của áp lực bị chèn ép trên một diện tích nhất định. Trong khi đó, áp lực là lực ép có phương vuông góc với bề mặt bị ép. Hiểu một cách đơn giản thì áp suất được sinh ra khi có một lựa tác động theo chiều vuông góc lên bề mặt.

2. Đơn vị tính áp suất (p)

Đơn vị tính áp suất là gì? Để đo áp suất theo hệ đo lường quốc tế đó là đơn vị của lực trên diện tích hay chính là Newton trên mét vuông (N/m2). Công thức tính Áp suất (P) đó là:

p = F / S

Trong đó:

 • P là áp suất (đơn vị: N/m2N/m2, Pa, Bar, PSI, mmHg…)
 • F là áp lực tác dụng lên mặt bị ép, có đơn vị là N
 • S là diện tích bị ép, đơn vị của S là m2m2
 • Pa là đơn vị đo của áp suất, đơn vị Pascal

>>>  f là gì trong vật lý?

* Quy đổi các đơn vị đo áp suất như sau: 1Pa = 1 (N/m2N/m2) = 10 –5 Bar 1 mmHg = 133,322 (N/m2N/m2) 1Pa = 1 (N/m2N/m2) = 760 mmHg

 • 1Pa = 1 (N/m2N/m2) = 10 –5 Bar
 • 1 mmHg = 133,322 (N/m2N/m2)
 • 1Pa = 1 (N/m2N/m2) = 760 mmHg

* Một số công thức khác liên quan đến p:

Xem thêm: D là gì trong vật lý? Và công thức tính D

3. Bài tập ví dụ tính p trong vật lý?

Ví dụ 1:

Hai người có khối lượng lần lượt là m1 và m2. Người thứ nhất đứng trên tấm ván diện tích S1, người thứ hai đứng trên tâm ván diện tích S2. Nếu m2 = 1,2m1 và S1 = 1,2 S2 thì khi so sánh áp suất hai người đứng trên mặt đất ta có:

 • A. p1 = p2
 • B. p1 = 1,2p2
 • C. p2 = 1,2p1
 • D. p2 = 1,44p1

Đáp án D

Lời giải:

m2 = 1,2m1 => P2 = 1,2P1.

– Vậy áp lực F2 = 1,2F1

– Áp dụng công thức:

Ví dụ 2:

Người ta tác dụng một áp lực có độ lớn 600N vào một thiết bị đo áp suất thì đo được áp suất là 3000N/m2. Diện tích bị ép có độ lớn là bao nhiêu?

Lời giải: – Áp suất lên diện tích bị ép có độ lớn là:

Ví dụ 3:

Đặt một bao gạo 60kg lên một cái ghế 4 chân có khói lượng 4kg. điện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất.

Lời giải:

– Đổi 8cm2 = 0,0008 (m2)

– Khối lượng của bao gạo và ghế là: 60 + 4 = 64 (kg)

– Trọng lượng của bao gạo và ghế là: 64.10 = 640 (N)

– Áp suất của các chân ghế tác dụng lên mặt đất là :

>> s là gì trong vật lý 8