p là gì trong vật lý? Công thức tính p

5
2277
p là gì trong vật lý? Công thức tính p

Mục lục bài viết

1. P trong vật lý là gì?

p trong vật lý hay còn gọi là Áp suất: Là độ lớn của của áp lực bị chèn ép trên một diện tích nhất định. Trong khi đó, áp lực là lực ép có phương vuông góc với bề mặt bị ép. Hiểu một cách đơn giản thì áp suất được sinh ra khi có một lựa tác động theo chiều vuông góc lên bề mặt.

2. Đơn vị tính áp suất (p)

Đơn vị tính áp suất là gì? Để đo áp suất theo hệ đo lường quốc tế đó là đơn vị của lực trên diện tích hay chính là Newton trên mét vuông (N/m2). Công thức tính Áp suất (P) đó là:

p = F / S

Trong đó:

  • P là áp suất (đơn vị: N/m2N/m2, Pa, Bar, PSI, mmHg…)
  • F là áp lực tác dụng lên mặt bị ép, có đơn vị là N
  • S là diện tích bị ép, đơn vị của S là m2m2
  • Pa là đơn vị đo của áp suất, đơn vị Pascal

>>>  f là gì trong vật lý?

* Quy đổi các đơn vị đo áp suất như sau: 1Pa = 1 (N/m2N/m2) = 10 –5 Bar 1 mmHg = 133,322 (N/m2N/m2) 1Pa = 1 (N/m2N/m2) = 760 mmHg

  • 1Pa = 1 (N/m2N/m2) = 10 –5 Bar
  • 1 mmHg = 133,322 (N/m2N/m2)
  • 1Pa = 1 (N/m2N/m2) = 760 mmHg

* Một số công thức khác liên quan đến p:

Xem thêm: D là gì trong vật lý? Và công thức tính D

>>   mol là gì lớp 8?