Âm sắc là gì vật lý 12?

0
2101
Âm sắc là gì vật lý 12?

Trước khi tìm hiểu về âm sắc là gì thì chúng ta cần tìm hiểu về ĐẶC TRƯNG SINH LÍ CỦA ÂM:

Ba đặc trưng sinh lí của âm là độ cao, độ to và âm sắc.

  • Độ cao của âm là đặc trưng liên quan đến tần số của âm.
  • Âm càng cao khi tần số càng lớn.
  • Độ to của âm là đặc trưng liên quan đên mức cường độ âm L.
  • Âm càng to khi mức cường độ âm càng lớn.
  • Âm sắc là đặc trưng của âm giúp ta phân biệt được các âm thanh phát ra từ các nguồn khác nhau.
  • Âm sắc liên quan đến đồ thị dao động âm.
  • Âm sắc phụ thuộc vào tần số và biên độ của các họa âm.

1. Lớp 12 – Âm sắc là gì?

– Âm sắc: là đặc trưng của âm giúp ta phân biệt được các âm phát ra từ các nguồn khác nhau. Âm sắc liên quan đến đồ thị dao động âm.

– Các nhạc cụ khác nhau phát ra các âm có cùng một độ cao nhưng tai ta có thể phân biệt được âm của từng nhạc cụ, đó là vì chúng có âm sắc khác nhau.

– Âm có cùng một độ cao do các nhạc cụ khác nhau phát ra có cùng một chu kì nhưng đồ thị dao động của chúng có dạng khác nhau. Vậy, âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm, giúp ta phân biệt âm do các nguồn khác nhau phát ra.

– Âm sắc có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm Ví dụ cùng một bản nhạc nhưng khi nghe ta có thể xác định được bản nhạc đó được chơi bằng nhạc cụ các loại nhạc cụ khác nhau ghitar, violông, piano … vì âm sắc của các nhạc cụ này rất khác nhau.