As your friend i got you nghĩa là gì?

0
558
As your friend i got you nghĩa là gì?

Mục lục bài viết

1. As your friend i got you nghĩa là gì?

Nếu theo Google dịch thì chúng ta có ý nghĩa của từ As your friend i got you như trên. Nhưng thực tế hầu như mọi người sẽ hiểu là thường được sử dụng để nói với ai đó rằng “Tôi ủng hộ bạn”, “Tôi luôn ở bên bạn” hoặc “Tôi sẽ giúp bạn”.

Cụm từ này thể hiện sự hỗ trợ và đồng cảm của người nói đến người được nói đến. Nói cách khác, nó ám chỉ rằng người nói đang sẵn sàng giúp đỡ hoặc ủng hộ người được nhắc đến vì họ là bạn bè.

2. Ví dụ về cách sử dụng “As your friend I got you”:

  • A: “Tôi cảm thấy rất stress vì công việc.”
  • B: “Không sao cả, as your friend I got you. Tôi có thể giúp bạn chia sẻ công việc hoặc nói chuyện để giải tỏa stress.”

Trong trường hợp này, người B sử dụng cụm từ “As your friend I got you” để cho biết rằng anh ta sẵn sàng giúp đỡ người A trong việc giảm stress và giải quyết công việc. Nó thể hiện tình bạn và sự hỗ trợ của B đối với A.

>>> i ate appiness nghĩa là gì? appiness nghĩa là gì?