i can see an ant nghĩa là gì?

0
578
i can see an ant nghĩa là gì?

 

1. i can see an ant nghĩa là gì?

Theo google dịch: i can an ant có nghĩa là “tôi có thể nhìn thấy một con kiến”.

Qua câu trên ta có thể thấy rằng google định nghĩa i can see an ant nghĩa là: Tôi có thể nhìn thấy một con kiến?

2. Phân tích câu i can see an ant?

* i can see nghĩa là gì? Thông thường từ ican see nghĩa là “tôi có thể nhìn thấy” – ngoài ra nếu phân tích câu như: i can see that thì đó là một câu trả lời mỉa mai khi ai đó nói với bạn điều gì đó mà bạn có thể thấy hoặc biết mà không cần họ nói với bạn. Giống như nếu một người bị ướt nói “I got caught in the rain”, bạn có thể nói “I can see that!”

* An ant là gì? An ant có nghĩa là một con kiến?

An ant can live for up to two weeks under water – Con kiến có thể sống sót đến hai tuần dưới nước.

3. Kết luận?

ok trên đây mình đã tổng hợp kiến thức định nghĩa i can see an ant nghĩa là gì? Chúc các bạn có những kiến thức thú vị

>>> Come up with nghĩa là gì?