get it là gì? got it là gì?

0
1883
get it là gì? got it là gì?

Mục lục bài viết

1. Get it nghĩa là gì?

Nếu google dịch bạn có thể hiểu “Get it” có nghĩa là Hiểu rồi. Hay trong cụm từ “”Do you get it?” chúng cũng có thể hiểu theo 1 nghĩa khác ví dụ như:

  • nếu ai đó gửi cái gì cho bạn thì nó có nghĩa là bạn đã nhận được chưa?
  • nếu ai đó giảng cho bạn điều gì thì nó có nghĩa là bạn đã hiểu điều đó chưa?
  • nếu ai đó nói bạn làm một điều gì thì nghĩa là bạn có đồng ý làm điều đó không?

2. Got it là gì?

Got it bạn có thể hiểu là “Biết rồi, hiểu rõ…” Bạn có thể trả lời GOT IT Khi có ai đó nhờ vả và bạn muốn trả lời đồng ý, sẵn sàng đáp ứng.

got it

Ví dụ:

A: Could you give me (something)?
B: You got it (Có ngay, tôi sẽ đưa).

A: Can you help me?
B: You got it (Rất sẵn lòng).

A:I want you to help me copy this document right now. – I got it.
B:Tôi cần anh giúp tôi photo bản tài liệu này ngay. – Tôi hiểu rồi.

Ví dụ: This one should be done like that. Got it? – Yeah, I got it.
(Cái này nên làm theo cách kia. Hiểu chưa? – Rồi, tôi hiểu rồi.)

 

 

 

>>   h là gì trong lgbt?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here