Chòng chành là gì? Chòng chành hay tròng trành là đúng chính tả

1
623
Chòng chành là gì? Chòng chành hay tròng trành là đúng chính tả

Mục lục bài viết

1. Chòng chành là gì?

“Chòng chành” là một cụm từ Hán Việt, gốc từ chữ “踉踷” trong tiếng Trung có nghĩa là “đánh lạc hướng” hoặc “lạc hướng”.

Cụm từ này thường được sử dụng để miêu tả tình trạng mất phương hướng, không biết điều gì đúng đắn hoặc không rõ ràng trong việc ra quyết định hoặc lựa chọn. “Chòng chành” thể hiện sự bối rối, không chắc chắn và mất ổn định trong tư duy hoặc hành động.

Ví dụ:

  • “Sau khi nghe xong bài giảng phức tạp về lý thuyết vật lý, tôi cảm thấy đầu óc mình chòng chành và không thể hiểu rõ lý thuyết đã được trình bày.”
  • “ô tô chòng chành khi di chuyển”

Ở đây chúng ta sẽ thử phân tích thử từ Chòng chành nhé!

– TRÒNG được giảng giải với 2 nghĩa sau. Một là để chỉ cái Dây Đánh Thòng Lọng, nó giống
như sợi dây quàng lên cổ ý. Hai là nghĩa “Quàng Bằng Cái Tròng”, ví dụ tròng cổ, nghĩa
rộng hơn là lồng dây vào cái gì đó.

– TRÀNH có nghĩa là một danh từ, chỉ Lưỡi Dao hay cái Gươm, nhưng nó bị Cùn không cán
hoặc Lệch Cán. Ví dụ Dao Trành là dao bị lệch, nghiêng hẳn cán, hay cán bị lắc lư chỉ dính
một phần.

Ghép 2 từ lại chúng ta sẽ ra ý nghĩa của từ Chòng trành(tròng trành) như đã giải thích ở trên

2. Chòng chành hay tròng trành là đúng chính tả?

Thực tế một số trang web nói rằng Tròng trành là đúng chính tả. Tuy nhiên thì ở Việt Nam các bạn sử dụng từ Chòng chành hay Tròng trành đều đúng ý nghĩa cả – do đó bạn có thể sử dụng cả Chòng Chành lẫn tròng trành nha.

1 COMMENT

Comments are closed.