Chuỗi trong toán học là gì?

0
1259
chuỗi trong toán học

Mục lục bài viết

1. Trong toán học

Trong toán học Chuỗi là số có thể chứa các biểu thức thuộc một trong nhiều tập hợp bao gồm số thực, số phức và hàm. Trong toán học, một chuỗi (tiếng Anh: series)  một tổng của một dãy các biểu thức toán học.

ví dụ:

Được gọi là chuỗi toán học

2. Các tính chất của chuỗi

Chuỗi được phân loại không chỉ theo chúng hội tụ hay phân kỳ: chúng còn được phân biệt dựa vào các tính chất của các biểu thức an (hội tụ tuyệt đối hay có hội tụ có điều kiện); kiểu hội tụ của chuỗi (theo điểm hay đều); dạng của biểu thức an (số thựccấp sốhàm lượng giác); vân vân.

2. Chuỗi trong tin học

Trong tin học: Chuỗi là mảng ký tự kết thúc bởi ký tự null (‘\0’).

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here