i study at nghĩa là gì?

1
754
i study at nghĩa là gì?

Mục lục bài viết

1. i study at nghĩa là gì?

Trong google dịch thì i study at nghĩa là: Tôi học tại

Nghĩa của từ i study at
Nghĩa của từ i study at

2. Ý nghĩa cụ thể hơn của từ i study at?

“I study at” là một cụm từ trong tiếng Anh, có nghĩa là “Tôi học tại” hoặc “Tôi đang học ở”. Sau “at” có thể là địa điểm hoặc tên của một trường học, đại học, hay cơ sở giáo dục khác. Ví dụ:

  • I study at ABC High School. (Tôi học tại trường THPT ABC)
  • I study at XYZ University. (Tôi học tại Đại học XYZ)
  • I study at a language center. (Tôi học tại một trung tâm ngôn ngữ)

Cụm từ “I study at” thường được sử dụng để diễn đạt về nơi mà bạn đang học tập hoặc địa điểm của việc học tập của bạn.