digit trong toán học là gì?

1
2326
digit trong toán học là gì?

Mục lục bài viết

1. Digit trong toán học là gì?

Digit trong toán học người ta hiểu đó là:

  • digit = kí tự số

ngoài ra digit cũng được gọi là”chữ số” nữa.

“Chữ số: tùy theo định nghĩa của MC là sẽ có cách dùng cho numeral hay cho digit! “numeral” và “digit”, tùy trường hợp sẽ được sử dụng trong các trường hợp khác nhau.

2. Một số ý nghĩa khác của từ Digit trong tiếng anh

– digits with like place values
các chữ số cùng hàng
– binary digit
chữ số nhị phân
– carry digit
(máy tính ) số mang sang
– check digit
cột số kiểm tra
– decimal digit
số thập phân
– equal-order digits
(máy tính ) các số cùng hàng
– final carry digit
(máy tính ) số mang sang cuối cùng
– high-order digit
(máy tính ) hàng số cao hơn (bên trái)
– independent digit
(máy tính ) hàng số độc lập
– input digit
(máy tính ) chữ vào, chữ số
– least significant digit
(máy tính ) chữ số có nghĩa bé nhất
– left-hand digit
(máy tính ) hàng số cao (bên trái)
– lowest-order digit
(máy tính ) hàng số thấp bên trái
– message digit
(điều khiển học ) ký hiệu trong thông tin, dấu hiệu truyền tin
– most significant digit
(máy tính ) hàng số có nghĩa lớn nhất

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here