Dấu v và v ngược trong toán học là gì?

0
518
Dấu v và v ngược trong toán học là gì?

Đây là một dấu trong toán học chúng ta cần biết. Tuy rằng cũng không gặp nhưng nếu học đại số nhiều thì chúng ta cũng cần biết đến nó đấy

1. Dấu v trong toán học là gì?

Ví dụ về dấu v trong toán học:

a v b là “a hoặc b”, nó sẽ đúng khi có ít nhất một trong hai mệnh đề a, b đúng

Giải thích: Trong trường hợp này kí hiệu V thay cho từ “và”. Bạn có thể hiểu như vậy. Ví dụ bạn giải hệ pt x, y có 2 n0, thì nhiều khi dùg kí hiệu này: (x1,y1) v(x2,y2)

2. Còn chữ /\ ngược trong toán học thì sao?

Kí hiệu này thay thế cho từ “hoặc”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here