Dấu v và v ngược trong toán học là gì?

0
444
Dấu v và v ngược trong toán học là gì?

Contents

1. Dấu v trong toán học là gì?

Ví dụ về dấu v trong toán học:

a v b là “a hoặc b”, nó sẽ đúng khi có ít nhất một trong hai mệnh đề a, b đúng

Giải thích: Trong trường hợp này kí hiệu V thay cho từ “và”. Bạn có thể hiểu như vậy. Ví dụ bạn giải hệ pt x, y có 2 n0, thì nhiều khi dùg kí hiệu này: (x1,y1) v(x2,y2)

2. Còn chữ /\ ngược trong toán học thì sao?

Kí hiệu này thay thế cho từ “hoặc”

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here