Displacement trong toán học là gì?

1
705
Displacement trong toán học là gì?

Mục lục bài viết

1. Nghĩa của từ Displacement?

Nghĩa của từ Displacement
Nghĩa của từ Displacement

Trong tiếng Anh từ “Displacement” có nghĩa là “Sự dời chỗ”.

Ý nghĩa của Displacement trong một số lĩnh vực:
  • Cơ khí & công trình: Sự chuyển chỗ
  • Toán & tin: Phép dời hình; dời chỗ
  • Điện lạnh: Độ dịch

Vậy Displacement trong toán học là gì?

2. Displacement trong toán học?

Displacement trong toán học còn gọi là: phép dời hình

Displacement cho phép bạn tạo ra hoa văn của một bề mặt bằng cách sử dụng hình ảnh đen trắng để diễn tả những độ cao khác nhau của bền mặt. Chức năng này rất giống cách hoạt động của mặt lồi, nhưng mỗi phương pháp thực hiện theo một cách thức riêng. Bump map chỉ đơn giản là thay đổi hình dáng của bề mặt tùy theo hình ảnh được áp lên nó, mà không thay đổi cấu trúc hình học của bề mặt.

Vì vậy Bump map bị giới hạn về khả năng thể hiện những bề mặt này. Mặt khác, Displacement tạo ra các khối hình học có thể diễn tả được bằng hình ảnh bằng cách chia nhỏ một phần khối hình học đã cho và điều chỉnh chiều cao của từng bề mặt một dựa trên hình ảnh mà nó đang mô tả.

3. Một số ý nghĩa khác của Displacement?

Single-Displacement Phản ứng Definition

Một phản ứng đơn dịch chuyển là một phản ứng hóa học trong đó một chất phản ứng được trao đổi cho một ion của một chất phản ứng thứ hai. Nó cũng được biết đến như một phản ứng duy nhất thay thế. phản ứng chuyển đơn mang hình thức:

A + BC → B + AC

Single-Displacement Reaction Ví dụ

Phản ứng giữa kim loại kẽm và acid hydrochloric để sản xuất kẽm clorua và khí hydro là một ví dụ về một phản ứng duy nhất dịch chuyển:

Zn ® + 2 HCl (aq) → ZnCl 2 (aq) + H 2 (g)

Một ví dụ khác là sự dịch chuyển sắt từ một ý chí sắt (II) giải pháp oxit bằng than cốc như một nguồn carbon:

2 Fe 2 O 3  (s) + 3 C (s) → Fe ® + CO 2  (g)

>>> Đường cao trong toán học là gì?

1 COMMENT

Comments are closed.