0 độ nghĩa là gì?

2
1252
0 độ nghĩa là gì?

0 độ chúng ta có thể dễ dàng tìm hiểu chúng qua hai lĩnh vực đó là trong vật lý và trong đời sống hàng ngày. Ví dụ qua câu nói:

“Kính của mày 0 độ à”

1. Trong vật lý “0 độ” nghĩa là gì?

Trong vật lý nhiệt độ được chia ra thành nhiệt độ K và nhiệt độ C.

  • Nhiệt độ K: Độ F được viết tắt bởi tên của nhà vật lý người Đức – Fahrenheit. Độ F theo trạng thái của nước, ở 32 độ F (°F) nước sẽ đóng băng và nước sẽ sôi ở mức nhiệt 212 °F (trong điều kiện áp suất khí quyển tiêu chuẩn).
  • Nhiệt độ C: Đơn vị đo nhiệt độ C được ký hiệu là : °C được dùng trong tất cả các ngành từ y tế, khoa học, công nghiệp và cả trong đời sống. Định nghĩa của độ C rất đơn giản: 0°C tại nhiệt độ nước đóng băng và 100°C tại thời điểm nước sôi.

Cách đổi độ C sang độ F:
Để đổi độ C sang độ F, ta có công thức sau:

°F = °C × 1.8 + 32

Ví dụ: bạn cần đổi 32 độ C sang độ F, công thức như sau: °F = 32 × 1.8 + 32 = 89,6

Từ đó suy ra, 32 độ C sẽ bằng 89,6 độ F.

Cách đổi độ F sang độ C:
Ngược lại với Công thức trên, ta sẽ có công thức đổi độ F sang độ C như sau:

°C = (°F – 32) / 1.8

Ví dụ: bạn cần đổi 60 độ F sang độ C, công thức như sau: °C = (60 – 32) / 1.8 = 15,55

Từ đó xác định: 60 độ F sẽ bằng 15,55 độ C.

2. Trong ngành sản xuất kính mắt?

Mắt kính không độ (thuật ngữ là: mắt kính plano) có chất lượng tương đương với mắt kính cận nhưng có độ bằng 0.