10 độ c bằng bao nhiêu độ f? Bao nhiêu độ f bằng 1 độ c

1
423
10 độ c bằng bao nhiêu độ f? Bao nhiêu độ f bằng 1 độ c

Bài viết này sieutonghop sẽ giúp các bạn tìm hiểu rằng 10 độ c bằng bao nhiêu độ f? Và để tránh học vẹt, chúng ta sẽ tìm hiểu xem bao nhiêu độ f bằng 1 độ c nhé?

1. Độ f là gì?

Độ F là một đơn vị đo nhiệt độ, chắc chắn là vậy rồi. Tuy nhiên, có rất ít khi ta gặp được đơn vị này. Lý do là vì nó khá là khó nhớ cũng như là rất ít các thiết bị dùng đến đơn vị này.

Nhưng ta cũng không thể nói là độ F không được dùng nhiều. Bởi vì trong thời gian trước năm 1960, người ta chỉ dùng độ F để đo nhiệt độ. Sau này, khi độ C trở nên phổ biến thì người ta mới ít dùng tới độ F.
Đầu tiên, ta cũng nên biết, độ F chính là viết tắt của tên người sáng lập ra nó. Cụ thể, độ F được viết tắt bởi tên của nhà vật lý người Đức – Fahrenheit.

2. Độ c là gì?

Độ C hay còn gọi là độ Celsius, được lấy theo tên của nhà thiên văn học người Thuỵ điển Anders Celsius.
Với Celsius, ông đưa ra hệ thống đo nhiệt độ theo trạng thái của nước. Theo đó, nước sẽ sôi ở 100 độ C và nước sẽ đóng băng tại 0 độ C.
Ngày nay, đơn vị đo nhiệt độ được sử dụng phổ biến nhất chính là độ C . Đơn vị đo nhiệt độ C được ký hiệu là : °C được dùng trong tất cả các ngành từ y tế, khoa học, công nghiệp và cả trong đời sống.

3. Bao nhiêu độ f bằng 1 độ c?

Độ c bằng bao nhiêu độ f:

Để đổi độ C sang độ F, ta có công thức sau:

°F = °C × 1.8 + 32

Giải thích: để đổi độ C sang độ F, ta sẽ lấy độ C nhân với 1,8  và cộng cho 32.
Ví dụ: bạn cần đổi 32 độ C sang độ F, công thức như sau:

°F = 32 × 1.8 + 32 = 89,6

Từ đó suy ra, 32 độ C sẽ bằng 89,6 độ F.

Độ f bằng bao nhiêu độ c:

Ngược lại với Công thức trên, ta sẽ có công thức đổi độ F sang độ C như sau:

°C = (°F – 32) / 1.8

Ví dụ: bạn cần đổi 60 độ F sang độ C, công thức như sau:

°C = (60 – 32) / 1.8  = 15,55

4. Một số ví dụ về đổi độ C ra độ F và ngược lại?

Như vậy ta có thể quy chuẩn ra:

> 0 độ c bằng bao nhiêu độ f:

Kết quả: 32.00 ℉

> 20 độ c bằng bao nhiêu độ f

Kết quả:  20 °C = (20 x 9/5) + 32 °F = 68 °F

> 40 độ c bằng bao nhiêu độ f

Kết quả:

> 81 độ f bằng bao nhiêu độ c

Kết quả:

  • 1 °F bằng -17,222 °C , do đó 81 °F tương đương với 27,222 °C .
  • 1 Độ F = (1 – 32) x 5/9 = -17,222 Độ C
  • 81 Độ F = (81 – 32) x 5/9 = 27,222 Độ C

> 61 độ f bằng bao nhiêu độ c

Kết quả: 61 °F = (61 – 32) x 5/9 °C = 16,111 °C

> 73 độ f bằng bao nhiêu độ c

Kết quả: 73 °F = (73 – 32) x 5/9 °C = 22,778 °C

> 74 độ f bằng bao nhiêu độ c

Kết quả: 74 °F = (74 – 32) x 5/9 °C = 23,333 °C

> 105 độ f bằng bao nhiêu độ c

Kết quả: 105 °F = (105 – 32) x 5/9 °C = 40,556 °C

> 5 độ c bằng bao nhiêu độ f

Kết quả:5°C = 41 độ f

> 10 độ f bằng bao nhiêu độ c

Kết quả: 10 °F = (10 – 32) x 5/9 °C = -12,222 °C

> 10 độ c bằng bao nhiêu độ k

Kết quả

> 93 độ f bằng bao nhiêu độ c

Kết quả: (93 °F – 32) * 5/9 = 33.888888888888886 °C

> 55 độ f bằng bao nhiêu độ c

Kết quả: 55 °F – 32) * 5/9 = 12.777777777777779 °C

> 60 độ c bằng bao nhiêu độ f

Kết quả: (60 °C * 9/5) + 32 = 140 °F

> 200 độ c bằng bao nhiêu độ f

Kết quả: (200 °C * 9/5) + 32 = 392 °F

> 2 độ c bằng bao nhiêu độ f

Kết quả:  (2 °C * 9/5) + 32 = 35.6 °F

> 3 độ c bằng bao nhiêu độ f

Kết quả: (3 °C * 9/5) + 32 = 37.4 °F

> 7 độ c bằng bao nhiêu độ f

Kết quả:  (7 °C * 9/5) + 32 = 44.6 °F

> 8 độ c bằng bao nhiêu độ f

Kết quả: 8 ° F = 46,4° C

> 600 độ f bằng bao nhiêu độ c

Kết quả: 600 ° F = 315,555556 ° C

> 70 độ f bằng bao nhiêu độ c

Kết quả: 70 ° F = 21.111 ° C

> 40 độ f bằng bao nhiêu độ c

Kết quả: 40 °F = (40 – 32) x 5/9 °C = 4,4444 °C

>> Xem thêm: 0 độ nghĩa là gì?

1 COMMENT

Comments are closed.