Domain trong toán học là gì?

0
2734
Domain trong toán học là gì?

Mục lục bài viết

1. Domain trong toán học định nghĩa là gì?

Domain trong toán học là tập hợp các giá trị của các biến độc lập mà hàm hoặc quan hệ được xác định. Thông thường, đây là tập hợp các giá trị x làm tăng giá trị y.

Ví dụ:

 

2. Bài toán về domain trong toán học

Dưới đây là biểu đồ của 

Domain trong bài toán này là x≥- 4 , vì x không thể nhỏ hơn – 4. Để xem tại sao, hãy thử một số ít hơn – 4 (như – 5 hoặc -1 0).

3. Cách tìm domain trong toán học

Xác định domain của từng hàm bằng cách tìm các giá trị của biến độc lập (thường là x ).

>>> Tìm hiểu đường cao trong toán học là gì?

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here