Khắc nghiệt là gì?

0
471
Khắc nghiệt là gì?

Mục lục bài viết

1. Khắc nghiệt là gì?

Trong tiếng việt “Khắc nghiệt” là một từ tiếng Việt mô tả tính chất hoặc tình huống khắc khổ, gay go, đau khổ, khó khăn hoặc gian truân.

Nó thường được sử dụng để miêu tả một môi trường hoặc tình thế khắc nghiệt, không khoan nhượng, đầy thách thức hoặc đau đớn.

2. Khắc nghiệt trong tiếng anh là gì?

Trong tiếng Anh, “khắc nghiệt” được dịch là “harsh” hoặc “severe”

Như bạn có thể thấy ở trên thì từ khắc nghiệt được google dịch và hiểu nghĩa. – bạn có thể tham khảo.

Ví dụ về khắc nghiệt trong tiếng Anh:
  • A severe drought caused widespread crop failure and famine in the region. (Hạn hán nghiêm trọng gây ra sự thất bại mùa màng và nạn đói lan rộng trong khu vực.)
  • The climbers faced harsh weather conditions and freezing temperatures on their ascent to the summit. (Các người leo núi phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ đóng băng khi leo lên đỉnh.)
  • The workers had to endure harsh working conditions in the factory, including long hours and low pay. (Công nhân phải chịu đựng điều kiện làm việc khắc nghiệt tại nhà máy, bao gồm làm việc nhiều giờ và mức lương thấp.)

3. Ví dụ về khắc nghiệt?

Ví dụ về khắc nghiệt trong tiếng Việt:

  • Chế độ phong kiến khắc nghiệt
  • thời tiết khắc nghiệt

Hay một số câu nói về khắc nghiệt trong cuộc sống như:

  • “Cuộc sống khắc nghiệt không xác định đúng bằng những thất bại bạn gặp phải, mà bằng cách bạn vượt qua chúng.” – Helen Keller
  • “Khắc nghiệt là một giáo viên khắc nghiệt nhất, nhưng nó cho ra những bài học quý giá nhất.” – Ralph Waldo Emerson
  • “Trong bóng tối của khắc nghiệt, bạn phát hiện ra sức mạnh, ý chí và khả năng vượt qua mà bạn không bao giờ biết bạn có.” – Joseph Campbell