Negative nghĩa là gì?

1
260

 

1. Negative nghĩa là gì?

Trong tiếng Anh Negative dịch sang tiếng việt có nghĩa là  tiêu cực.

Trong tiếng Anh từ “Negative” được phát âm là /ˈneɡ.ə.tɪv/, và có rất nhiều nghĩa. “Negative” dùng để diễn đạt một câu trả lời là không, đây vừa là tính từ, vừa là danh từ.

2. Các ý nghĩa khác của từ negative

Trong xét nghiệm negative có nghĩa là: Âm tính hay Negative là thuật ngữ y khoa dùng để chỉ kết quả xét nghiệm trong y học. Nếu bạn nhận được kết quả có ghi âm tính, (-) hoặc Negative thì có nghĩa là bạn không bị bệnh hoặc không mang mầm bệnh trong cơ thể.

Trong Negative trong âm nhạc: chỉ đến một số hoặc giá trị âm trong toán học.

Negative trong toán học: Chỉ đến một số âm hoặc một giá trị âm trong toán học.

Negative trong quan điểm: Chỉ đến một tình trạng hoặc quan điểm đảo ngược với một vấn đề hoặc đề tài cụ thể.

Trái nghĩa của từ Negative: chỉ đến một tình trạng hoặc quan điểm trái lại với một vấn đề hoặc đề tài cụ thể.

Trái nghĩa của từ “Negative” là tích cực, dương, xác định, chấp nhận, tích cực hoặc pozitif. Nghĩa là một tình trạng hoặc quan điểm tích cực, dương tính và chấp nhận về một vấn đề hoặc đề tài cụ thể.

>>   Lá gì không cánh bay đi khắp miền