Q là gì trong vật lý 8?

1
1145

 

1. Q trong vật lý lớp 8 là gì?

Trong vật lý lớp 8 chúng ta đã học về biểu thức:

Q = m.c.t

Q là nhiệt lượng vật thu vào, tính ra J, m là khối lượng của vật, tính ra kg, t = – là độ tăng nhiệt độ, tính ra hoặc K*, c là đại lượng đặc trưng cho chất làm vật gọi là nhiệt dung riêng, tính ra J/kg.K

2/ Phương trình cân bằng nhiệt:

Q = q.m ( Q là nhiệt lượng tỏa ra (J), q là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (J/kg), m là khối lượng của nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn ( kg)
3/ Hiệu suất của động cơ nhiệt: H = A/Q

>>> Xem thêm: D là gì trong vật lý? Và công thức tính D