Câu cầu khiến là gì? Câu cầu khiến trong tiếng anh

0
674

 

1. Định nghĩa câu cầu khiến?

Câu cầu khiến được sử dụng với ngữ điệu để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị hay khuyên bảo người nghe nên làm hoặc không làm điều . Trong văn viết, câu cầu khiến (câu mệnh lệnh) thường được kết thúc bằng dấu chấm than, nhưng khi ngữ điệu cầu khiến không cần nhấn mạnh thì có thể kết thúc bằng dấu chấm.

2. Nhận biết câu cầu khiến qua hình thức của câu như sau:

– Có từ ngữ điều cầu khiến trong câu.

– Có sử dụng từ cầu khiến trong câu ví dụ như: ngay, nào, đừng, hãy, thôi…

– Thông thường kết thúc câu bằng dấu chấm than để nhấn mạnh câu nói.

3. Ví dụ về câu cầu khiến

Ví dụ: Thôi, con đừng nói nữa!

Muốn đặt câu khiến, bạn có thể dùng một trong những trường hợp cụ thể sau:

– Trước động từ mỗi câu cần thêm từ hãy hoặc đừng, chớ, nên, phải…

Ví dụ: Tất cả mọi người cùng đi thôi nào!

Lưu ý sử dụng giọng điệu ngôn ngữ, phù hợp với thể loại câu cầu khiến.

– Xin đừng làm mẹ khóc!

– Đề nghị anh xuống cổng dắt xe

– Hãy im đi!

4. Câu cầu khiến trong tiếng anh

– Câu cầu khiến hay còn gọi là câu mệnh lệnh cách trong tiếng Anh, được sử dụng để đưa ra các mệnh lệnh (commands ), yêu cầu (requests), đề nghị (suggestions), cấm đoán hoặc cho phép hoặc bất kỳ hình thức thuyết phục ai đó làm một việc mình mong muốn.

>>   Bae nghĩa là gì? Nghĩa của từ Bae trên Facebook như thế nào?

– Thể mệnh lệnh thường được bắt đầu bằng một động từ, chủ ngữ được ẩn đi nhưng nó ngầm đề cập đến ngội thứ 2 (You)

Eg:

 • Watch out! ( Thể đầy đủ là You watch out)
 • Get out! ( Thể đầy đủ là You get out )

CÁCH DÙNG CHỦ YẾU CỦA CÂU CẦU KHIẾN

1. Sử dụng câu cầu khiến (câu mệnh lệnh) để đưa ra một chỉ thị trực tiếp

– Eg:

 •  Stand up straight! (Đứng thẳng lên!)
 • Sit down, please! (Mời ngồi! )
 • Please give me more details! (Xin cho tôi biết thêm chi tiết!)
 • Please take that chewing gum out of your mouth! (Xin hãy nhả kẹo cao su đó ra khỏi miệng bạn đi! )

2. Sử dụng câu cầu khiến (câu mệnh lệnh) để đưa ra một hướng dẫn

 • Open your book to Chapter 4 (Các em mở sách sang Chương 4)
 • Take three tablets after dinner ( Dùng ba viên sau bữa tối )
 • Go straight and turn left at the corner ( Đi thẳng và rẽ trái ở góc đường)

3. Sử dụng câu cầu khiến (câu mệnh lệnh) để đưa ra một lời mời

 • Come in and sit down, please! Make yourself at home. Mời vào và ngồi chơi nhé! Tự nhiên như ở nhà.
 • Come to our party at 9 p.m tonight. Hãy đến bữa tiệc của chúng tôi vào 9 giờ tối hôm nay.

4. Sử dụng câu cầu khiến (câu mệnh lệnh) trên bảng hiệu và thông báo

 • No smoking ( Xin đừng hút thuốc )
 • Push. (Đẩy)
 • Do not use this WC. (Không dùng nhà vệ sinh này )

5. Sử dụng câu cầu khiến (câu mệnh lệnh) để đưa ra một lời khuyên thân mật

 • Speak to her. Tell her how you feel about her ( Trò truyện với cô ấy. Nói cho cô ấy biết cảm nhận của bạn về cô ấy)
 • Stay hungry, stay foolish (Hãy luôn khát khao, hãy cứ giải khờ)

6. Chúng ta có thể làm câu cầu khiến (câu mệnh lệnh) trang trọng hoặc nghiêm trọng hơn bằng cách thêm trợ động từ “Do”

 • Do be quiet (Hãy yên lặng )
 • Do come ( Hãy đến đây )
 • Do sit down ( Hãy ngồi xuống )