Root là gì trong toán học?

0
1300
Root là gì trong toán học?

Mục lục bài viết

1. Root là gì trong toán học nghĩa là gì?

Root trong toán học tức là một giải pháp cho một phương trình, thường được biểu thị dưới dạng một số hoặc một công thức đại số.

Vào thế kỷ thứ 9, các nhà văn Ả Rập thường gọi một trong những yếu tố bằng nhau của một số là jadhr (“gốc”), và các dịch giả châu Âu thời trung cổ của họ đã sử dụng từ Latinh cơ số (từ đó tạo ra tính từ căn ). Nếu a là số thực dương và n là số nguyên dương thì tồn tại số thực dương duy nhất x sao cho n  =  a . Số này — căn (chính) thứ n của a —được viết nCăn bậc hai của√ a hoặc a 1 / n . Số nguyên n được gọi là chỉ số của căn. Với n  = 2, căn được gọi là căn bậc hai và được viếtCăn bậc hai của√ a . GốcCăn bậc hai của√ a được gọi là căn bậc hai của a . Nếu a là số âm và n là số lẻ, thì căn thứ n âm duy nhất của a được gọi là gốc. Ví dụ, căn bậc hai chính của –27 là –3.

2. Root trong lĩnh vực khác?

* Root trong lĩnh vực điện thoại

Root là quá trình can thiệp trực tiếp vào hệ thống của thiết bị Android để dành quyền kiểm soát, tùy chỉnh, thay đổi với các tập tin gốc của hệ điều hành. Một khi thiết bị đã được Root thành công, đồng nghĩa với việc bạn đã làm chủ được thiết bị của mình mà không bị nhà cung cấp gò bó trong mọi khuôn khổ.

* Root trong lĩnh vực khác?

“Root” là rễ cây, “leaf” là lá