Stakeholder là gì? Tìm hiểu về Staholder?

0
1013

Mục lục bài viết

1. Stakeholder là gì? 

Stakeholder là các cá nhân hay tổ chức có ảnh hưởng, có liên quan đến doanh nghiệp hay sự phát triển của doanh nghiệp. Các bên liên quan là cụm từ chỉ những cá nhân liên quan tác động từ bên ngoài và bên trong của doanh nghiệp, họ chịu sự ảnh hưởng của các hoạt động kinh doanh, họ có thể là người quyết định trực tiếp hoặc gián tiếp đến giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Nhân tố liên kết các stakeholders này chính là lợi ích kinh tế tài chính, doanh nghiệp hoặc một số những lợi ích khác.

Stakeholder bao gồm các thành phần như sau: Các nhân viên trong công ty, khách hàng, các nhà đầu tư ngoài công ty hoặc một số các cơ quan quản lý…

2. Stakeholder liệu có thật sự quan trọng?

Stakeholder còn được chia ra làm 2 loại là stakeholder nội bộ và stakeholder bên ngoài:

  • Stakeholder nội bộ là những cá thể có lợi ích trong một doanh nghiệp thông qua mối quan hệ trực tiếp như có việc làm, quyền sỡ hữu, cổ phần, hoặc một khoảng đầu tư trong doanh nghiệp đó.
  • Stakeholder bên ngoài là những cá thể không có bất kỳ mối quan hệ trực tiếp nào nhưng lại có thể gây ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng bởi doanh nghiệp theo một cách nào đó bởi các hành động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Thực tế thấy rằng Stakeholder cực kỳ quan trọng – vì chúng quyết định chính đến đầu ra, chính sách, tương lai,… của một doanh nghiệp là một điểm mấu chốt mắt xích cực kỳ quan trọng.

Nếu công ty sở hữu một Stakeholder hùng mạnh đồng nghĩa với việc công ty đó sẽ dễ phát triển, đi tới thành công dễ dàng hơn. Hy vọng qua bài viết trên các bạn đã hiểu rõ hơn về Stakeholder là gì? Và tầm quan trọng của các Stakeholder. Chúc các bạn có thêm những kiến thức kinh doanh thật là bổ ích nhất.