Dân ca là gì âm nhạc lớp 6?

0
1515

Mục lục bài viết

1. Dân ca là gì?

Dân ca là một thể loại âm nhạc cổ truyền. Dân ca Việt Nam phong phú và đa dạng vì có
những bài hát xưa do nhân dân Việt Nam tự sáng tác ra. Một số ví dụ những bài dân ca
Việt theo từng vùng miền:
+ Miền Bắc: “Bà Rằng bà Rí”, “Bèo dạt mây trôi”, “Cây trúc xinh”, “Trống cơm”, “Đi Cấy”,…
+ Miền trung: “Lý mười thương”, “Hò đối đáp “, “Hát ví, Dặm..”…
+ Miền Nam: “Ru con”, “Lý đất giồng”,…

2. Dân ca có từ khi nào?

Sự thật là không rõ dân ca có từ khi nào cả Đầu tiên có thể do một người nghỉ ra rồi truềng miệng qua nhieu người, từ đời này qua đời khác và được phổ biến từng vùng từng dân tộc… Các bài hát được gọt giũa, sang lộc qua nhiều năm tháng nên có sức sống bền vững với thời gian.

Đặc điểm của dân ca là có “tính vùng miền” – thực thế mỗi vùng sẽ lại có dân ca rất khác nhau theo lối sống của họ của vùng miền nơi đó.