Thiểu năng nghĩa là gì?

0
488
Thiểu năng nghĩa là gì?

Mục lục bài viết

Thiểu năng gần nghĩa với từ “ngu” nhưng sự thật thì không phải vậy?

1. Thiểu năng là gì?

Thiểu năng trí tuệ hay chậm phát triển về mặt trí tuệ là thuật ngữ được sử dụng để nói đến những người gặp khó khăn trong việc học tập học hỏi những việc mà đáng nhẽ những người bình thường khác đều làm được.

2. Dấu hiệu phân biệt người thiểu năng?

Dấu hiệu nhẹ:
 • Chỉ số IQ từ 50-70
 • Chậm hơn mức bình thường trong mọi lĩnh vực phát triển
 • Không biểu hiện kiểu hình bên ngoài bất thường
 • Có thể học tập những kỹ năng sống thực tế
 • Học được các kĩ năng đọc và làm toán đến mức lớp 3 đến lớp 6
 • Có thể hòa nhập vào môi trường xã hội
 • Có thể thực hiện các chức năng trong cuộc sống hằng ngày

Dấu hiệu trung bình:

 • Chỉ số IQ từ 35-49
 • Chậm phát triển đáng chú ý (ví dụ như khả năng nói, vận động)
 • Có thể có các đặc điểm hình thể thể hiện sự suy giảm trí tuệ (ví dụ như lưỡi dày)
 • Có thể giao tiếp theo những cách cơ bản và đơn giản
 • Có thể học những kĩ năng đơn giản về sức khỏe và an toàn
 • Có thể tự chăm lo cho bản thân
 • Có thể tự đi một mình đến những nơi gần và thân thuộc
Dấu hiệu nặng:
 • Chỉ số IQ tư 20-34
 • Phát triển chậm chạp một cách đáng kể
 • Hiểu lời nói, nhưng có ít khả năng giao tiếp
 • Có thể học được những thói quen hằng ngày
 • Có thể học những việc tự chăm sóc bản thân rất đơn giản
 • Cần sự giám sát trực tiếp trong các tình huống xã hội

3. Kết luận:

Ok vậy là bài viết này mình đã hướng dẫn xong cho mọi người định nghĩa về “Thiểu năng nghĩa là gì?” – chúc các bạn có những kiến thức thú vị.