Điện trở là gì? Công thức tính điện trở

0
356
Điện trở là gì? Công thức tính điện trở

Mục lục bài viết

1. Điện trở là gì?

Điện trở là một đại lượng vật lý mô tả khả năng của một vật liệu hoặc thành phần điện tử để chịu trách nhiệm giới hạn lưu lượng dòng điện thông qua nó. Điện trở được đo bằng đơn vị ohm (Ω), và nó biểu thị mức độ khó khăn của việc truyền dẫn điện từ một điểm đến điểm khác.

Các đại lượng khác như điện áp và dòng điện có thể được tính bằng cách sử dụng giá trị của điện trở cùng với phương trình Ohm, một công thức cơ bản trong lĩnh vực điện. Điện trở cũng là thành phần chính của các linh kiện điện tử như bóng đèn, resistor, transistor, IC và nhiều ứng dụng khác.

2. Công thức tính điện trở?

Định luật Ohm: Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó.

Trong đó:

  • I (A): cường độ dòng điện
  • U (V): hiệu điện thế
  • R (Ω): điện trở.

Công suất tiêu thụ của điện trở P tính bằng watt (W) bằng với I hiện tại của điện trở trong ampe (A lần điện áp V của điện trở tính bằng vôn (V):

P = I × V

Công suất tiêu thụ của điện trở P tính bằng watt (W) bằng với giá trị bình phương của dòng điện I của điện trở trong ampe (A) nhân điện trở R của điện trở trong ohms (Ω):

P = I² × R

Công suất tiêu thụ của điện trở P tính bằng watt (W) bằng với giá trị bình phương của điện áp V của điện trở tính bằng vôn (V) chia cho điện trở R của điện trở trong ohms (Ω):

P= V² / R

3. Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại?

Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại là do sự va chạm của các electron với các ion
(+) ở các nút mạng.

* Ví dụ về điện trở của kim loại:

Bài tập 1: Một bóng đèn có điện trở là 100Ω. Nếu điện áp giữa hai điểm của bóng đèn là 220V, hãy tính dòng điện chạy qua bóng đèn.

Giải:

R = V/I
I = V/R

=> I = 220V/100Ω = 2.2A

Vậy, dòng điện chạy qua bóng đèn là 2.2A.

Bài tập 2: Một vật dẫn có chiều dài 10m và diện tích tiết diện là 0,5mm2. Nếu điện trở của vật dẫn là 5Ω, hãy tính khả năng dẫn điện của vật dẫn.

Giải:

R = (ρl)/A
ρ = RA/l
ρ = 5Ω * (0.5 x 10^-6 m2) / 10m = 2.5 x 10^-6 Ωm

Vậy, khả năng dẫn điện của vật dẫn là 2.5 x 10^-6 Ωm.

4. Kết luận:

Trên đây sieutonghop đã giúp các bạn tìm hiểu được về “Điện trở là gì? Công thức tính điện trở” và Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại. Chúc các bạn có những kiến thức hữu ích.

>> Biến trở là gì vật lý 9?