uio là gì?

0
608
uio là gì?

Mục lục bài viết

1. Uio là gì? Viết tắt của từ gì?

UIO là viết tắt của từ Ui Ông, có nghĩa là kêu bạn bè của mình đối phương là nam giới.

Ví dụ:

A: UIO ơi, tối qua đi vs con nào đấy?

* Trong trường đại học:

UIO là viết tắt của từ Universitetet | Olso (Na Uy)

* Trong chương trình: 

UIO là viết tắt của UI online có nghĩa là chương trình học UI online của các bên dịch vụ dạy học