Kind nghĩa là gì? Kind là gì trong tiếng Anh

0
873
Kind nghĩa là gì? Kind là gì trong tiếng Anh

Mục lục bài viết

1. Trong tiếng Anh Kind nghĩa là gì?

 – Danh từ:

  • Có nghĩa là Loài, giống. Ví dụ:the rabbit kind
  • Loại, hạng, thứ: people of all kind

– Tính từ: Tử tế, ân cần, có lòng tốt xử lý, để gia công; mềm (quặng)

2. Vậy chúng ta sẽ hiểu Kind theo nghĩa nào?

Phổ thông hàng ngày khi đọc Kind mọi người sẽ hiểu rằng đó có nghĩa là: Kind nghĩa là tốt bụng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here