yếu tố của lực là gì? Cách biểu diễn lực và kết quả tác dụng của lực

2
1092
yếu tố của lực là gì?

Mục lục bài viết

1. Tìm hiểu về các yếu tố của lực?

Trong vật lý SGK lớp 8 các yếu tố của lực gồm các yếu tố: điểm đặt, phương, chiều và cường độ.

2. Cách biểu diễn lực?

– Cách biểu diễn lực bằng vec to. Dùng 1 mũi tên có:

  •   Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật (gọi là điểm đặt của lực).
  •   Phương và chiều là phương và chiều của lực.
  •   Độ dài biểu diễn cường độ (độ lớn) của lực theo một tỉ xích cho trước.

3. Kết quả tác dụng của lực?

  •   Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật (gọi là điểm đặt của lực).
  •   Phương và chiều là phương và chiều của lực.
  •   Độ dài biểu diễn cường độ (độ lớn) của lực theo một tỉ xích cho trước.

Ok như vậy là sieutonghop.com đã chỉ ra định nghĩa của các yếu tố lực – chúc các bạn có những kiến thức bổ ích.

2 COMMENTS

Comments are closed.