lực mạnh lực yếu là gì?

2
787
Lực hấp dẫn là lực yếu nhất trong bốn lực cơ bản của tự nhiên, hình thành ở thang đo lớn, hay thang thiên văn học. Lực hấp dẫn giữa hai vật có khối lượng là m1 và m2, có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách, r, giữa chúng, được tính theo định luật vạn vật hấp dẫn Newton: {\displaystyle F_{g}={\frac {G.m_{1}.m_{2}}{r^{2}}}}{\displaystyle F_{g}={\frac {G.m_{1}.m_{2}}{r^{2}}}} với G ≈ 6,67 x 10−11 N m2/kg2 và được gọi là hằng số hấp dẫn. Lực hấp dẫn luôn luôn là lực hút và xảy ra ở đường nối tâm của 2 vật với nhau. Lực hấp dẫn của hai vật có độ lớn bằng nhau nhưng ngược hướng nhau, tuân theo đúng định luật thứ ba của Newton. Theo các nhà vật lý hạt thì có một hạt mang tên là graviton, hay hạt truyền tương tác của lực hấp dẫn.

Lực có rất nhiều các yếu tố lực khác nhau? và kết quả tác dụng của lực cũng khác nhau. Ở bài viết này mình sẽ chỉ cho các bạn thấy lực mạnh, lực yếu là gì?

Mô hình vật lý hiện đại cho thấy có bốn loại tương tác cơ bản trong tự nhiên: tương tác hấp dẫn, tương tác điện từ, tương tác mạnh và tương tác yếu.

Lực hấp dẫn là lực yếu nhất trong bốn lực cơ bản của tự nhiên, hình thành ở thang đo lớn, hay thang thiên văn học. Lực hấp dẫn giữa hai vật có khối lượng là m1 và m2, có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách, r, giữa chúng, được tính theo định luật vạn vật hấp dẫn Newton:

với G ≈ 6,67 x 10−11 N m2/kg2 và được gọi là hằng số hấp dẫn.

Lực hấp dẫn luôn luôn là lực hút và xảy ra ở đường nối tâm của 2 vật với nhau. Lực hấp dẫn của hai vật có độ lớn bằng nhau nhưng ngược hướng nhau, tuân theo đúng định luật thứ ba của Newton. Theo các nhà vật lý hạt thì có một hạt mang tên là graviton, hay hạt truyền tương tác của lực hấp dẫn.

1. Lực mạnh lực yếu là gì?

* Lực Tương tác yếu

Sự tương tác yếu là một lực rất mạnh tác động lên quy mô của hạt nhân nguyên tử. Nó gây ra hiện tượng như phân rã beta, và đã được hợp nhất với điện từ như một tương tác đơn gọi là “tương tác điện yếu”. Sự tương tác yếu được trung gian bởi boson W (thực tế có hai loại, boson W + và W-) và boson Z.

>>   yandere là gì?

* Lực Tương tác mạnh

Đây là lực có khả năng giữ cho các hạt nhân (proton và neutron) liên kết với nhau. Chẳng hạn, trong nguyên tử helium, nó đủ mạnh để liên kết hai proton lại với nhau mặc dù thực tế là các điện tích dương của chúng khiến chúng đẩy nhau. Về bản chất, các lực tương tác mạnh cho phép các hạt gọi là gluon liên kết các quark lại với nhau để tạo ra các nucleon ngay từ đầu. Các gluon cũng có thể tương tác với các gluon khác, tạo ra sự tương tác mạnh mẽ về khoảng cách về mặt lý thuyết, mặc dù các biểu hiện chính của nó đều ở cấp độ hạ nguyên tử.