z trong hóa học là gì?

0
194
z trong hóa học là gì?

Trong bài viết trước mình đã hướng dẫn mọi người về một bài viết về z đó chính là Z là gì trong toán học?– và ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về z trong hóa học. OK và chúng ta sẽ bắt đầu nhé

1. z trong hóa học là gì?

Trong hóa học, “Z” thường được sử dụng để chỉ số nguyên tử (atomic number) của một nguyên tố hóa học. Ví dụ:

Trong đó:

  • X là kí hiệu hóa học.
  • A là số khối.
  • Z là số hiệu nguyên tử.

Chỉ số nguyên tử là số proton trong hạt nhân của một nguyên tố, và nó xác định tính chất hóa học của nguyên tố đó. Đối với mỗi nguyên tố hóa học, chỉ số nguyên tử thường được ký hiệu bằng “Z”.

Ví dụ, “Z” của hidro là 1, “Z” của oxi là 8 và “Z” của sắt là 26.

2. Một số ví dụ về z trong hoá học?

  1. Hydrogen (Hiđrô) – Nguyên tử hydrogen có chỉ số nguyên tử là 1, vì trong hạt nhân của nó chỉ có một proton.
  2. Oxygen (Oxy) – Nguyên tử oxy có chỉ số nguyên tử là 8, do có tám proton trong hạt nhân của nó.
  3. Iron (Sắt) – Nguyên tử sắt có chỉ số nguyên tử là 26, bởi vì có hai mươi sáu proton trong hạt nhân của nó.
  4. Carbon (Cacbon) – Nguyên tử cacbon có chỉ số nguyên tử là 6, vì nó có sáu proton trong hạt nhân.
  5. Sodium (Natri) – Nguyên tử natri có chỉ số nguyên tử là 11, vì nó có mười một proton trong hạt nhân.
  6. Chlorine (Clo) – Nguyên tử clo có chỉ số nguyên tử là 17, bởi vì nó có mười bảy proton trong hạt nhân.
  7. Vàng (AG) – Nguyên tử vàng có chỉ số nguyên tử là 79, do có bảy mươi chín proton trong hạt nhân.