n là gì trong toán học?

0
275
n là gì trong toán học

Những câu hỏi về tập hợp n trong toán học đôi khi rất dễ nhưng lại rất dễ quên. Ở bài viết này mình sẽ giải thích một số điều về “n là gì trong toán học”

“Tập hợp số tự nhiên, kí hiệu N

N={0,1,2,3,…}.”

1. N là gì trong toán học?

* Tập hợp N và N*

Các số 0; 1; 2; 3;… là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N.
N = { 0; 1; 2; 3; … }.
0
1
2
3; 4; 5; 6

* Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là N*
N* = { 1; 2; 3; 4; … }
Hoặc N* = { }

2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

a) Số a nhỏ hơn số b, ta viết a < b hoặc b > a.
Để chỉ a > b hoặc a = b, ta viết a ≥ b.
a ≤ b nghĩa là
a < b hoặc a = b
Ví dụ:
1) Viết tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử của nó
A = { 6; 7; 8; 9 }
2) Viết tập hợp B gồm các số nhỏ hơn 5 và lớn hơn 0 bằng 2 cách
B = { 1; 2; 3; 4 }
B = { x N / 1 ≤ x ≤ 4 }
b) Nếu a < b và b < c thì a < c.
Vd: Từ a < 2 và 2 < c thì suy ra
c) Mỗi số tự nhiên có một số liền sau duy nhất
Vd: Số liền sau của số 1 là số 2
a < c.
Số liền trước của số 2 là số 1

d) Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất.

e) Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử. Chú ý: Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau một đơn vị.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Please Login to comment