h là gì trong toán học?

3
2865
h là gì trong toán học?

Mục lục bài viết

1. H là gì trong toán học?

H trong toán học nghĩa là

  • Chiều cao (h) – Chiều cao là khoảng cách từ tâm của vòng tròn đến đỉnh của hình nón. Hình tạo bởi đường cao và bán kính trong hình nón là một tam giác vuông.

>>> n là gì trong toán học?

>>> e ngược trong toán học là gì

2. Công thức tính H trong toán học?

Có nhiều cách tính chiều cao, cách đơn giản nhất là sử dụng công thức Heron

(a * h)^2 = 4p(p-a)(p-b)(p-c)

Với a,b,c là độ dài các cạnh

h là đường cao kẻ từ đỉnh A xuống cạnh BC

p là nửa chu vi tam giác: p = (a+b+c)/2

3. Chiều cao tam giác đều

Tam giác đều ABC có 3 cạnh a bằng nhau

Chiều cao h = (căn3)/2 *a

Tam giác ABC vuông tại A có 3 cạnh lần lượt là a, b, c

Chiều cao h kẻ từ đỉnh A xuống đáy BC được tính là

1/ h^2 = 1/ b^2 + 1/ c^2

4. Chiều cao tam giác cân

Tam giác ABC cân tại A, đường cao h kẻ từ đỉnh A xuống cạnh đáy BC. Độ dài đường cao h được tính là h^2 = AB^2 – (BC/2)^2 = AC^2 – (BC/2)^2

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here